Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020. Acțiunea 4.1.1 Investitii in activitati de productie

Published on

Cuprins

1. Solicitanți eligibili

2. Tipurile si valorile granturilor

3. Activitățile și cheltuielile eligibile

4. Condiții minime de eligibilitate a solicitantului

5. Perioada de depunere

1. Solicitanții eligibili

Solicitanți eligibili în cadrul granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență (TIP I)

  • Clasa P – Invățământ
  • Clasa Q – Sănătate și asistența socială,
  • Clasa S – Alte activități de servicii potrivit anexei nr.1

Solicitanți eligibili în cadrul granturilor pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență (TIP II)

  • Clasa C – Industria Prelucrătoare
  • Clasa F – Construcții;

  • Clasa G – Comert cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • Clasa H – Transport și depozitare;

  • Clasa I – Hoteluri și restaurante

2. Tipurile si valorile granturlor

Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență (TIP I)

Minim 50.000 euro

Maxim 200.000 euro

Minim 50.000 euro

Maxim 500.000 euro

Cofinanțarea solicitantului în cadrul granturilor pentru investiții de Tip I este între 5 – 15 % și se determină în funcție de tipul intreprinderii

 

 

Cofinanțarea solicitantului în cadrul granturilor pentru investiții de Tip II se determină în funcție de tipul întreprinderii și al zonei în care acesata este situată și variază între:
– 35 – 75% pentru întreprinderile mici
-25 – 65 % pentru întrepinderi mijlocii

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență (TIP II)

3. Activitățile și cheltuielile eligibile

Activitățile eligibile Tip I și Tip II

Sunt considerate activități eligibile:

a. modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente;

b. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente

Cheltuielile eligibile TIP I și TIP II:

Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de productie/servicii

Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind: dotări, cheltuieli cu achiziționarea mijloacelor de transport auto, cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice, cheltuieli pentru proiectare hnică.

Cheltuieli cu transformarea digitală

Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 euro

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – în limita a 5.000 lei fără TVA

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă

4. Condiții minime de eligibilitate a solicitantului

a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită;
e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;

f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități;
g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
h) proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%];
i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde.

Acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 60 de puncte.

5. Perioada de depunere

Apelul de proiecte va fi deschis timp de 7 zile calendaristice.

Lansarea apelului de proiecte se aproximează a fi în data de 16 august 2022, urmând ca semnarea contractelor de finanțare să aibă loc în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2022.

Pentru informații suplimentare, vă rog să ne contactați:

Andreea CARP – Director EU Funds
Tel.: 0740.510304
E-mail: andreea.carp@sph3ra.ro

Scroll to Top