Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Published on

Cuprins

1. Solicitanți eligibili și condițiile de eligibilitate ale acestora

2. Tipurile de ajutor financiar

3. Categorii de cheltuieli eligibile

4. Informații suplimentare

5. Perioada de depunere

1. Solicitanți eligibili și condițiile de eligibilitate ale acestora

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  • sunt IMM;
  • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
  • au capital social integral privat și nu au datorii la bugetul general consolidat

  • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani

  • asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului                                                              

  • cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şideţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante;

2. Tipurile de ajutor financiar

Crearea și menținerea unui singur loc de muncă                                         

maximum 100.000 lei/beneficiar                                                                       

Crearea și menținerea a două locuri de muncă                                 

maximum 200.000 lei/beneficiar                                                 

3. Categorii de cheltuieli eligibile

1. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;                                                                                    

3. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

5. Mijloace de transport (maxim 1 autoturism/beneficiar – 50.000 lei: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Pachet digital (voucher de digitalizare) care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

7. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 5000 lei/persoană;

8. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării (maxim 10.000 lei);                                     

10. Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

4. Informații suplimentare

  • Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare.
  • Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

5. Perioada de depunere

Apelul  de proiect va fi deschis timp de 30 zile lucrătoare.

Pentru informații suplimentare, vă rog să ne contactați:

Sînziana-Cristina Stoica
Tel.: 0735.299.596
E-mail: sinziana.stoica@sph3ra.ro

Scroll to Top