Contribuabilii nu sunt atrași de schemele de ajutor de stat

Published on

Ministerul Finanțelor Publice derulează în continuare scheme de ajutor de stat pentru investiții productive (HG 807/2014) și creare de noi locuri de muncă (HG 332/2014).

Gradul de utilizare actual al schemelor de ajutor de stat:

Pe baza informațiilor publicate Ministerul Finanțelor Publice, pentru schema de ajutor de stat HG 807/2014 au fost acordate ajutoare de stat în valoare de aproximativ 776 mil euro reprezentând cca 54% din totalul de 1.450 mil euro alocat din 2015 până în prezent.

 Pentru schema de ajutor de stat HG 332/2014 au fost acordate ajutoare de stat în valoare de 44 mil euro din totalul alocat de 600 mil euro, din anul 2015 până la jumatatea acestui an, reprezentând o utilizare de 7,3%.

Estimările inițiale privind numărul de beneficiari este deasemenea, mult mai scăzut în practică, respectiv 100 de beneficiari până la acest moment din 300 estimați în cadrul HG 807/2014 (33%)  și numai 37 de beneficiari din 1.700 estimați în cadrul HG 332/2014 (2,2%).

Aparent deși aceste ajutoare de stat sunt disponibile din 2015, pare că accesarea acestora de către agenții economici este dificilă și în cazul HG 332/2014 pare a nu fi atrăgatoare economic din perspectiva beneficiarilor din moment ce utilizarea este așa scăzută.

Astfel, ar fi interesant de discutat cu potențialii beneficiari motivele pentru care nu accesează aceste beneficii acordate de Ministerul Finanțelor Publice, și potențial un astfel de dialog ar putea atrage după sine o mai bună utilizare a surselor de ajutorare a economiei naționale în special în cadrul actual al Covid.

Condițiile generale pentru accesarea ajutoarelor de stat sunt:

În linii mari, accesarea banilor în cadrul ambelor scheme de ajutor de stat se face doar pentru realizarea de investiții inițiale, cu condiția ca proiectele să fie în valoare minimă de 4,5 mil de lei în cazul HG 807/2014 respectiv, pentru crearea a minim 100 de locuri noi de muncă în cazul HG 332/2014.

 Accesarea ajutorului se face pe baza unui plan de afaceri susținut de cererea de piață (dovedită prin documente supot), dovada existenței co-finanțării proprii și a altor documente suport solicitate în mod expres prin ghidul solicitantului.

 Evaluarea proiectelor este realizată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor HG 332/2014, respectiv HG 807/ 2014.

În urma evaluării sunt emise acordurile pentru finanțare, în baza creditelor de angajament disponibile.

În ceea ce privește HG 807/ 2014, trebuie reținut că rambursarea ajutorului de stat se realizează în termen de maxim 5 ani de zile de la data finalizării investiției, prin plata taxelor și impozitelor datorate la bugetul local, fără a lua în considerare TVA datorat pentru investiția realizată.

În cazul HG 332/ 2014 locurile de muncă nou create trebuie menținute pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării proiectului.

Acordurile pentru finanțare în baza celor două scheme de ajutor de stat se pot emite până la data de 31 decembrie 2023.

Proiecte de succes:

Printre proiectele de succes finanțate în cadrul HG 332/ 2014 amintim proiectele implementate de YAZAKI ROMÂNIA SRL pentru crearea a 830 noi locuri de muncă respectiv, VODAFONE EXTERNAL SERVICES SRL care a creat 150 de locuri noi de muncă iar în cadrul HG 807/ 2014, printre proiectele de succes amintim ARCTIC SA care a obținut un ajutor de stat în valoare de 36,03 mil euro dintr-o investiție totală de 94,12  mil euro și UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL care a obținut un ajutor de stat în valoare de 37,29 mil euro dintr-o investiție totală de 100,51 mil euro.

Sperăm că aceste informații să ajute societățile care ar putea beneficia de aceste ajutoare de stat. Noi considerând că în următorii doi anii aceste beneficii vor putea reprezenta un avantaj competitiv și susține continuarea dezvoltării în condițiile incerte ale dezvoltării economice sub umbra Covid.

Scroll to Top