Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Cuprins 1. Solicitanți eligibili și condițiile de eligibilitate ale acestora 2. Tipurile de ajutor financiar 3. Categorii de cheltuieli eligibile 4. Informații suplimentare 5. Perioada de depunere 1. Solicitanți eligibili și condițiile de eligibilitate ale acestora Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: sunt IMM; sunt considerate întreprinderi autonome, legate, …

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM Read More »